ברכות לקבוצת החקר מכתה ו' על בחירת עבודת היזמות שלהם "מעפחית" לתערוכת היזמות של מחוז הצפון